automatski popravak


automatski popravak
self-repair
* * *
• self-repair

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.